کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3764   |   تاریخ درج: Thursday, November 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

ISO 10004

چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.
این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریـــان، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه  گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ISO 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.


چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.
این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریـــان، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه  گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ISO 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.
ISO 10004 مفاد قرارداد، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در مسیر مشخّصی در جهت رضایت مشتریان حرکت می دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ