کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2060   |   تاریخ درج: Monday, February 17, 2020   |   ساعت: 6:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت سامان گستران صانع

 

برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی در شرکت محترم ریخته گری ماشین سازی تبریز با شرکت پیشرو زمان

برگزاری موفق دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 با استناد به الزامات استاندارد ISO 19011:2018 درشرکت محترم ریخته گری ماشین سازی تبریز با همکاری با شرکت پیشرو زمان در دی ماه 98


Share نسخه مخصوص چاپ