کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1867   |   تاریخ درج: Friday, May 7, 2021   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت سامان گستران صانع

 

عقد قرارداد با شرکت محترم خاوران پلاستیک شهریار (دندلوله) 1400/02

به حول و قوه الهی برگ زرین دیگری در سوابق شرکت سامان گستران صانع در اردی بهشت ماه سال 1400 رقم خورد.

 


طی تعامل ایجاد شده با مدیریت محترم عامل شرکت خاوران پلاستیک شهریار(دند لوله) جناب آقای شایسته خو و آشنایی قبلی ایشان با شرکت سامان گستران صانع و حوزه خدمات قابل ارائه این شرکت، قرارداد طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آن شرکت محترم بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 در اردی بهشت ماه سال 1400 منعقد گردید.

بدینوسیله از حسن نیّت و اعتماد جناب آقای مهندس شایسته خو مدیرعامل محترم شرکت خاوران پلاستیک شهریار(دند لوله) کمال تشکر و امتنان را ابراز و آروزی موفّقیت روز افزون برای ایشان و آن مجموعه محترم را داریم.

Share نسخه مخصوص چاپ