همکاران
نام نام خانوادگی تحصیلات سمت  سابقه کاری آدرس ایمیل
امیر عظیمی

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره 18 سال azimiamir56@yahoo.com
فهیمه شه طالع کارشناسی مدیریت اجرایی مدیر آموزش و نایب رییس هیئت مدیره 8 سال  
مهدی عظیمی  کارشناسی حسابداری مسئول حسابداری، خرید وتدارکات 8 سال  
امین میدانی کارشناسی مدیریت صنعتی کارشناس پروژه های مشاوره 6 سال