دسته بندی
خدمات مشاوره
  • ISO 9001

    استاندارد ایزو ISO 9001 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است.

    پنجشنبه, آبان 20, 1395