دسته بندی
خدمات مشاوره
کد مطلب : 119  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2586   |   تاریخ درج: پنجشنبه, آبان 20, 1395   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

سیستم مديريت يکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل و مدیریت کنیم.
البته وجود ویا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس می باشد.شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد. سیستم زمانی یکپارچه میشود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه ها گذشته باشد.


سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل و مدیریت کنیم.
البته وجود ویا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس می باشد.شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد. سیستم زمانی یکپارچه میشود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه ها گذشته باشد.
معذالک استقرار سیستم IMS در سازمان به دلایل ذیل مفید خواهد بود:

  1. در ممیزی های داخلی یا خارجی مشکلات بصورت یکجا دیده می شوند وعدم انطباقها باهم شناسایی ورفع می شود ویا اقدام اصلاحی انجام می گیرد.
  2. هزینه های ممیزی کاهش پیدا می کند. 
  3. در تدوین چشم انداز- خط مشی سیستم – استراتژیها کمک موثری می باشد و دید مدیریت سازمان را وسیع تر می کند )در صورت معتقد بودن.(
  4. در صورت استقرار IMS چنانچه ممیزی ها با فاصله زمانی کم انجام شوند سیستم اثر بخشی بیشتری خواهد داشت وقطعاً اقدامات اصلاحی کمتر خواهند بود.

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001 سیستم مدیریت محيط زیست ISO 14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.
گواهينامه سیستم مدیریت يکپارچه ( IMS (Integrated Management System) ) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط
زيست ISO 14001  و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001  از قرار زیر است:

  1. وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
  2. کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال
  3. ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
  4. کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
  5. تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها

فرآیند اجرای ممیزی IMS  مشابه اجرای سایر ممیزی ها است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ