دسته بندی
خدمات مشاوره
کد مطلب : 127  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3456   |   تاریخ درج: پنجشنبه, آبان 20, 1395   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

ISO 14001

ISO 14001 یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه  اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است. در صورت اجرای کامل دستورالعمل های این استاندارد هر تشکیلاتی می تواند به این اهداف دست یابد.


ISO 14001 یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه  اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است. در صورت اجرای کامل دستورالعمل های این استاندارد هر تشکیلاتی می تواند به این اهداف دست یابد.  
  هدف از کاربرد ISO 14001 :
به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. 
این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. 
در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است. 
مزایا و اهمیّت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 :

 1. اطمینان از حفاظت محیط زیست « در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی 
 2. بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی 
 3. در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند 
 4. کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه 
 5. کاهش مصرف انرژی 
 6. کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت 
 7. افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی 
 8. آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری 
 9. کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها 
 10. حذف دوباره کاریها 
 11. ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات 
 12. بهبود ایمنی و بهداشت 
 13. بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار 

تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 بر فعالیت های سازمان: 

 1. ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی و ایزو که موجب رعایت مسائل زیست‌محیطی و …. و همچنین شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها می‌شود 
 2. صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی از طریق خرید بهینه و مناسب اقلام و کالاها منطبق بر استانداردهای ایزو (در جهت دوام بیشتر آنها و جلوگیری از اتلاف منابع)
 3. استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل 
 4. اجرای موفق طرح تفکیک زباله از مبدا با بکارگیری آموزش در کلیه سطوح سازمانی 
 5. ارزیابی رعایت مسائل زیست محیطی توسط پیمانکاران طی بازدیدهای مکرر حوزه های مربوطه و واحد محیط زیست و انرژی و اقدام در جهت رفع مورد از طریق تذکر و اعمال کسورات در صورت وضعیت ایشان 
 6. لحاظ امتیازات داده شده به پیمانکاران، در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی، در انتخاب پیمانکاران ذیصلاح 
 7. رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران 
 8. گردآوری آمار کمی و کیفی عملکرد زیست محیطی حوزه های مختلف به جهت لزوم تکمیل مستندات موجود 
 9. اعمال مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و استفاده از روش های جدید در ساختمان‌ها توسط کمیسیون‌های مختلف برای مجتمع های مسکونی به لحاظ کاهش مصرف انرژی 
 10. بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ منطقه 
 11. استقرار واحد محیط زیست و انرژی در منطقه برای اجرایی نمودن اهداف کلان و خرد و نحوة نظارت بر اجرای بهینة برنامه ها 
 12. ارزشیابی نحوة عملکرد واحد های مختلف در خصوص مسائل زیست محیطی 
 13. تهیه جزوات آموزشی وبرگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان 
 14. برقراری ارتباط با طرفهای ذینفع از طرق مختلف نظیر : اینترنت، فرمهای نظرسنجی، سامانه پیام شهر و… 
 15. آموزش پیمانکاران طرف قرارداد با منطقه در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت 
 16. الحاقیه بند ISO 14001 در کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سطح منطقه و موظف شدن آنها به رعایت کلیه مسائل زیست‌محیطی 
 17. ارتباط با سایر سازمانها از قبیل سازمان محیط‌زیست، سازمان بازیافت و تبدیل مواد و …

در رابطه با مسائل زیست محیطی مرتبط با فعالیت آنها 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ