مدیریت طرح یا مجموعه ای از پروژه ها

مدیریت طرح بطور کلّی مدیریتی، معمولاً چالش برانگیزتر از مدیریت یک پروژه به تنهایی است، چرا که شما بودجه بیشتر، تیم بزرگتر و مسئولیت خطیرتری از قبل خواهید داشت.
تعریف طرح:
 ساده ترین تعریف این است که طرح،  مجموعه ای از پروژه هاست. پروژه ها به دلایلی در یک گروه قرار گرفته اند...آنها معمولاً در اهداف استراتژیک سازمان با هم اشتراکاتی دارند. همچنین ممکن است طرح ها شامل فعالیت های تکراری (عملیات) در محدوده شان باشند که باعث می شود طبیعت متفاوتی نسبت به پروژه ها داشته باشند.
مروراستراتژی:
در شروع به اجرای طرح ، اولین گام مرور استراتژی های سازمان و توافق بر روی اهدافی است که طرح باید آنها را تحویل دهد. اگر اجرای پروژه شما را به اهدافتان نزدیک نمی کند باید آن پروژه را از مجموعه پروژه های طرح خارج کنید.
کمک گیری!
برای گرفتن پشتیبانی، منابع مالی و مشورت فکری تیم اجرایی، تهیه یک طرح تجاری ضروری است. طرح تجاری به ما کمک خواهد کرد، هزینه ها و درآمدهای طرح را شناسایی کنیم، ریسک ها را پیش بینی کرده و عکس العمل های متناسب با آنها که موجب موفقیت پروژه خواهند شد را برنامه ریزی کنیم. طرح تجاری همچنین کمک خواهد کرد منابع مالی مورد نیاز پروژه، همانطور که در طرح محاسبه شده است، را از طریق بیان کردن مزایای شناخته شده پروژه جذب کنیم.
دقت در شروع!
حال که منابع مالی و پشتیبانی مدیریت را در اختیار دارید، آماده شروع پروژه هستید. قبل از ورود به تعریف محدوده پروژه، طرح کلی کارها و پروژه ها را تعریف خواهیم نمود. منشوری از طرح که افق، اهداف، نقشه راه و تحویل شدنی ها را مستند می کند، تدوین خواهیم نمود. کمیته مدیریت طرح را ایجاد و با افراد کلیدی تیم مدیریت قرار جلسه برگزار خواهیم کرد.
انتخاب، بحرانی است!
محدوده هر پروژه را به دقت برای شما تعریف خواهیم کرد و به شما اطمینان خواهیم داد که منافع خروجی پروژه ها در کنار یکدیگر اهداف اصلی طرح را که در طرح تجاری مشخص شده را پوشش می دهد. انتخاب درست پروژه هایی که منافع درستی نیز داشته باشند امری بحرانی است. اطمینان داشته باشید پروژه هایتان را به دقت دسته بندی، ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی خواهیم نمود.
حال زمان اجراست!
حال پروژه شما را به شما تحویل خواهیم داد تا با یک روند منطقی آغاز کنید. شما منابع طرح خود (نیروی انسانی، زمان، پول) را پخش خواهید کرد، طوری که گویی هیچ محدودیتی در منابع وجود ندارد. ابتدا کارهایی که سریعاً به سرانجام می رسند را انجام دهید. سپس پروژه های بزرگتر را برنامه ریزی خواهید کرد. با این حال هرگز فعالیت های بحرانی را برای انتهای پروژه نگه نخواهید داشت.  وشما بایستی جهت استمرار حمایت حامیان مالی پروژه، بایستی پروژه هایتان را هر چه سریعتر به ارزش افزوده خواهید رساند.
هرج و مرج ها را کنترل کنید!
پس از شروع پروژه، برخی تغییرات باعث ایجاد سطحی از هرج و مرج در پروژه می گردد. تغییرات در محدوده، محدودیت در بودجه و کسر منابع در پروژه هایتان آغاز می گردد. چگونگی برخورد شما با این تغییرات سطح موفقیت شما به عنوان یک مدیر طرح را مشخص می کند.
زمانی که این اتفاقات می افتد به عقب بازگشته و طرح را دوباره ارزیابی کنید. بعضی مواقع عوامل خارجی موجب این اتفاقات می گردد و در این صورت شما تنها کسی هستید که می توانید آنها را خنثی کنید. فقط در شرایط خاص شما باید به اعماق طرح شیرجه بزنید و در کنار مدیران پروژه ها و تیم هایشان و در سطح میکرو به بررسی امور بپردازید. یک مدیر طرح خوب به عقب برگشته و تغییراتی را در سطح ماکرو انجام می دهد تا طرح را در مسیر موفقیت قرار دهد.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟