کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2707   |   تاریخ درج: Thursday, November 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

HACCP

مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که این اصطلاح از اول Hazard Analysis & Critical Control Pointe” “  به معنی ” تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی“  گرفته شده است. برای اولین بار HACCP  در سال 1971 در کنفرانس ملّی حفاظت مواد غذایی مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردی آمریکا (ناسا) با همکاری شرکت پیلسبوری این سیستم را برای اطمینان از سلامت مواد غذایی فضا نوردی اجرا کردند. 


مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که این اصطلاح از اول Hazard Analysis & Critical Control Pointe” “  به معنی ” تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی“  گرفته شده است. برای اولین بار HACCP  در سال 1971 در کنفرانس ملّی حفاظت مواد غذایی مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردی آمریکا (ناسا) با همکاری شرکت پیلسبوری این سیستم را برای اطمینان از سلامت مواد غذایی فضا نوردی اجرا کردند. 
این سیستم در سال1985 به اطلاع عموم رسید و در سال 1993 توسط کمیسیون کدکس FAO/WHO  پذیرفته شد. در سال 1377 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(اداره وقت آن زمان) آیین کار استفاده از HACCP را تحت عنوان استاندارد ملی 4557 منتشر کرد. 
این سیستم با هدف ایمن سازی فرآیندهای تولید مواد غذایی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از مشکلات بهداشتی مواد غذایی در سازمانها مستقر می شود.
HACCP دارای 7 اصل به شرح ذیل است:

 1. تجزیه وتحلیل مخاطرات موجود (میکروبی، شیمیایی فیزیکی)، تعیین اندازه مخاطره
 2. شناسایی نقاط کنترل بحرانی
 3. تعیین محدوده های بحرانی
 4. تعیین سستم نظارتی برای هر کدام از نقاط کنترل بحرانی
 5. اقدامات اصلاحی
 6. سیستم مستند سازی و نگهداری سوابق
 7. ایجاد فرآیندهای تصدیق

با توجه به اینکه در حال حاضر HACCP به عنوان یک استاندارد بین المللی از طرف سازمان ISO  منتشر نشده است معمولاً در ممیزی های اجرا شده از طرف موسسات گواهی دهنده برحسب آیین نامه های هر موسسه الزامات کمی متفاوت است و این گواهینامه ها از طرف مراجع اعتبار دهنده تایید نمی شوند.
مزایای بکارگیری استاندارد:
استقرار سیستم HACCP در سازمان با توجه اجرای مراحل کنترل مناسب و موثر در طول فرآیند های پذیرش مواد اولیه، تولید محصول، انبارش و نگهداری و ارسال محصول به سازمان اطمینان می دهد که با حداقل هزینه مطمئن ترین کنترلها را انجام می دهد و می توان به مزایای زیر اشاره کرد:

 1. ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات
 2. حرکت به سمت تولید بدون نقص (Zero Defect) با استفاده از اصول GMP
 3. پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب خسارت رساندن به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود.
 4. پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی 
 5. سازگاری با سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001

دامنه کاربرد:
کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که در زنجیره تامین مواد غذایی جامعه نقش ایفا می کنند مانند مجتمع های کشف صنعت، تولید کنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان مواد غذایی، سردخانه ها و.... می توانند با استفاده از اصول HACCP نسبت به تضمین سلامت محصولات غذایی خود اطمینان لازم را کسب نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ