کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 3660   |   تاریخ درج: Thursday, November 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

ISO 9001

استاندارد ایزو ISO 9001 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است.


استاندارد ایزو ISO 9001 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است: هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت در سال 1987 کمیته ی فنّی 176 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176)  سری استاندارد ISO 9001 را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری از استاندارد ها، به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده سازی و استقراره سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیند ها، در سازمان پیاده سازی می شود. الگوی اجرائه این استاندارد ISO 9001       برای بار پنجم در سال 2015 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایش سال 2008 استاندارد ISO 9001 دیدگاه فرآیند گرا همچنان مورد تاکید می باشد. استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 با تکیه بر اصول 8 گانه شکل گرفته است:

 1. مشتری محوری
 2. رهبری
 3. مشارکت کارکنان
 4. فرآیند گرایی
 5. تفکّر سیستمی
 6. بهبود مستمر
 7. تصمیم گیری بر پایه واقعیات
 8. ارتباط متقابل سود مند با تامین کنندگان

استاندارد ایزو 9001 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو 9001 نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:

 1. هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
 2. کنترل بهتر فرایندها
 3. افزایش بهره وری
 4. کاهش هزینه ها، ضایعات، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبودمستمر هر فرآیند کنترل بهتر فرآیندها
 5. افزایش بهره وری
 6. کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ