کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2602   |   تاریخ درج: Thursday, November 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

ISO-TS 29001

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنّی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید. 
باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است. 


ISO/TS29001
استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنّی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید. 
باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است. 
برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است: 

  1. آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان(پیمانکاران) 
  2. نظم ونظافت محیط کار 
  3. توجّه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول 
  4. ثبت دانش فنّی در مراحل طراحی 
  5. توجه به گستره زنجیره عرضه 

بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع، به کارگیری مشخّصه های فنّی  ISO/TS29001  می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خدمات مشاوره، استقرار و اجرای سیستم فوق با شرکت سامان گستران صانع تماس حاصل نمایید.

Share نسخه مخصوص چاپ